• HR-rådgivning Uddevalla - Göteborg

HR-rådgivning Uddevalla | Göteborg

Behöver du professionell rådgivning i personalfrågor kring Uddevalla och Göteborg? Då är du inte ensam. På många små och medelstora företag får idag VD eller produktionschef matcha rollen även som personalchef. Den positionen kräver en hel del expertis så därför kan vi erbjuda råd och hjälp till företagare som vill bli ännu bättre.

HR-rådgivning

Vi erbjuder hjälp med rådgivning till företag som saknar en egen personalfunktion. Detta kan behövas när speciella situationer uppstår eller då ett externt stöd kan vara värdefullt. Våra rådgivare är väl insatta i gällande lagar och regler och har stor erfarenhet av att jobba med personalfrågor.

Rådgivning och bollplank

Vi stöttar upp för sådant som rör genomförande av organisationsförändringar, konflikthantering, friskvårdsfrågor eller vad det egentligen innebär att ha ett arbetsmiljöansvar.

Att tolka lagar och avtalsrätt är för varje företag också en oerhört viktig uppgift. Att göra fel kan få stora konsekvenser och förutom det så stjäl det mycket tid från den ordinarie verksamheten.

För att fortsätta behålla och attrahera kompetensen som finns inom företaget behöver du hänga med på förändringar och stå för den utveckling som medarbetarna förväntar sig på en bra och givande arbetsplats. Vi kan agera som ett bollplank och komma med förslag till förbättring och lämpligt agerande.

Några exempel på vad vi erbjuder rådgivning inom:

 • Arbetsrättslagstiftning att beakta
 • Arbetsmiljöansvar
 • Fackliga förhandlingar (MBL, LAS)
 • Friskvårdsfrågor
 • Introduktion av nyanställd personal
 • Kompetensinventering
 • Personalplanering
 • Rehabiliteringsärenden
 • Stöd vid medarbetarsamtal
 • Uppföljning av frånvaro
 • Upprättande av jämställdhetsplan
 • Upprättande av rutiner & policys

Kontakta Bahusia för HR-rådgivning Uddevalla & Göteborg

Dina anställda behöver kontinuerligt lära sig nytt, lära om och att lära sig att trivas och se fördelarna med ett arbete i konstant förändring. Det samma gäller dig som arbetsgivare. Bestäm dig för att anlita oss på Bahusia så kommer ditt företagande att gå lättare framöver.

Kontakta ditt närmsta kontor så ska vi berätta mer om vår tjänst HR-rådgivning Uddevalla & Göteborg.

Snabbanslutning