• Bahusia löneadministration Uddevalla - Göteborg

Löneadministration

Bahusia arbetar med att skapa kostnadseffektiva lönelösningar för våra kunder. Med en outsourcad lönehantering kan du som företagare i stället lägga ditt fokus på att arbeta med det som du är bäst på och brinner mest för. Vi finns till för att hjälpa både stora och små företag med sin löneadministration.

Effektiv lönehantering

Att ständigt ha rätt kompetens och en fungerande löneadministration innebär för många företag mycket manuellt arbete och en hög fast kostnad. Genom att outsourca företagets lönehantering till oss slipper du investeringskostnader och kapitalbindning.

Våra lönekonsulter har en gedigen kompetens inom marknadens samtliga avtalsområden och har stor erfarenhet och vana av att jobba i de olika lönesystem som finns. De är ständigt uppdaterade på ändrade avtal och håller lönesystemet uppdaterat.

Vi erbjuder en stabil och fungerande löneadministration under årets alla dagar och detta till en rörlig kostnad. Att ta in en extern lönekonsult ger dig många fördelar. En av dem är att företaget inte blir lika sårbart vid sjukdom, ledigheter eller att lönepersonal slutar.

Förutom att vi ser till att allt är som det ska med system, skatter och avtal, så behöver du inte oroa dig för att ersättningar och redovisningar ska bli rätt. Du behöver heller inte oroa dig för att löner kommer att bli rätt eller att de utbetalas i tid.

Välj mellan att lämna bort hela eller delar av löneadministrationen. Tillsammans skräddarsyr vi den lösning som passar ditt företag bäst!

En smartare löneadministration

Bahusia har tillsammans med vår leverantör tagit fram ett tidsystem för att förenkla och effektiviseralönehanteringen. Systemet för tidsrapportering kallar vi för Bahusia Närvaro.

Vi erbjuder hjälp med:

 • Löpande löneredovisning
 • Tidsrapporteringssystemet Bahusia Närvaro
 • Distribution av lönespecifikationer
 • Utbetalning av löner, redovisning av förmåner, hantering av reseräkningar och utlägg samt hantering avvikelser som kompledighet, semester etc.
 • Arbetsgivardeklaration på individnivå
 • Semesterberedning
 • Utfärdande av arbetsgivarintyg
 • Administration av försäkringar
 • Ordning på aktuella skattesatser
 • Bokföringsunderlag
 • Framtagning av statistik och skattedeklaration
 • Kontakt med myndigheter
 • Support gällande lönerelaterade frågor

Outsourcad löneadministration

Kontakta oss så ska vi se till att du får en smart och effektiv löneadministration.

Snabbanslutning