Personalförmedling

Rådgivning i personalfrågor

På många små och medelstora företag får idag VD eller produktionschef matcha rollen som personalchef. Vi erbjuder hjälp med rådgivning till företag som saknar en egen personalfunktion.

Rekrytering

Vid rekrytering upprättas en kravspecifikation för aktuellt jobb gemensamt med kund. Under rekryteringsprocessen tillbringar vi erforderlig tid hos vår uppdragsgivare för avstämning och kompletteringar. Genom ett långsiktigt och nära samarbete med våra uppdragsgivare får vi en god insyn i uppdragsgivarens verksamhet och arbetssituation. Vi kan därför på ett professionellt sätt bedöma vilken kompetens som krävs.

Personaluthyrning

Nya situationer dyker upp och personalbehovet förändras snabbt. Ibland kan företaget behöva förstärkning vid en ny order eller när ett nytt projekt tappar fart pga. resursbrist. Det kan även vara så att behov finns vid föräldraledighet, semester eller sjukfrånvaro. Oavsett orsaken till personalbehovet är vårt mål att kunna erbjuda en trygg lösning för både individen och uppdragsgivaren.