• Bahusia Personaluthyrning Uddevalla - Göteborg

Personaluthyrning

Plötsligt så händer det…

De flesta hamnar där förr eller senare, i lägen där nya situationer dyker upp och personalbehovet förändras snabbt. När det sker så är det ett smidigt och ekonomiskt hållbart alternativ att kontakta Bahusia för personaluthyrning.

Flexibel personaluthyrning

Vi kan lösa företagets behov vid föräldraledighet, semester eller sjukfrånvaro vid en längre eller kortare period. Om företaget behöver förstärkning vid till exempel en ny order eller när ett nytt projekt tappar fart på grund av resursbrist, så har vi personal som kan täcka upp och rädda situationen innan den blir kostsam.

Oavsett orsak till personalbehovet så är vårt mål att kunna erbjuda en trygg lösning för både individen och uppdragsgivaren.

Skulle ett rekryteringsbehov uppstå under uthyrningen och uppdragsgivaren vill anställa aktuell person så ser vi det bara som positivt. Under förutsättning att parterna kommer överens så jobbar vi gärna på det viset eftersom det är en del av vår verksamhet, att matcha arbetsgivare med arbetstagare.

Fördelar med att hyra personal

Förutom att vi kan täcka upp behovet snabbt och att du kan hyra personal per timme så står vi för försäkring och utbildning. Vi ordnar med det administrativa såsom löner, semesterersättning och avtal. Du behöver heller inte lägga tid på rekrytering utan vi matchar företaget mot rätt person.

Bahusia är ett auktoriserat bemanningsföretag

Vi uppfyller villkoren för auktorisation genom att:

 • Ha utövat verksamhet inom bemanningsområdet sedan minst 12 månader
 • Följa Bemanningsföretagens stadgar
 • Följa Bemanningsföretagens etiska regler
 • Vara bunden av kollektivavtal för de avtalsområden inom vilket företaget verkar (Bahusia har IF Metall och UNIONEN som administrativa förbund)
 • Tillämpar minst Bemanningsföretagens allmänna leveransvillkor
 • Omfattas av Bemanningsföretagens Ansvarsförsäkring eller motsvarande
 • Har en fastställd jämställdhetsplan
 • Erlägger skatter och avgifter
 • Minst en person i ledande ställning i företaget har genomgått Bemanningsföretagens särskilda Auktorisationsutbildning
 • Synliggöra att företaget är ett Auktoriserat Bemanningsföretag i sin marknadsföring och platsannonsering
 • Företer det senaste årsbokslutet
 • Genomgå auktorisationsnämndens årliga granskning

Kontakta oss när du behöver bemanning

Bahusia löser ditt bemanningsbehov. Kontakta oss så berättar vi mer om vår personaluthyrning.

Snabbanslutning