• Omställning & karriärväxling i Uddevalla & Göteborg - Bahusia

Omställning Uddevalla | Göteborg

När ett företag får ändrade förutsättningar som påverkar lönsamheten negativt så kan vi bidra med tjänster som gör omställningsarbetet framgångsrikt, både för företaget och berörd medarbetare. Bahusia är ett auktoriserat omställningsföretag och vi hjälper till med karriärväxling och omställning i Uddevalla & Göteborg.

Att bli av med jobbet kan drabba individen hårt. Med snabb tillgång till vårt professionella stöd och en tydlig plan för att hitta ny sysselsättning så ökar möjligheterna för att kunna vända en negativ situation till någonting positivt.

Du som arbetsgivare kan ansöka om att få omställningsstöd för uppsagda medarbetare om företaget tvingas säga upp personal på grund av arbetsbrist.

Om du har blivit uppsagd kan du har rätt till stöd för omställning

Om du har blivit uppsagd kan du fråga arbetsgivaren eller fackombudet om du kan få stöd för omställning. Har arbetsgivaren en omställningsförsäkring så kan du ha rätt att få den här hjälpen till att hitta ett nytt jobb. Du ska inte ansöka själv utan det gör arbetsgivaren om det är aktuellt. (För dig som är privatanställd yrkesarbetare så ska ansökan komma in till Trygghetsfonden TSL senast 12 månader från din sista anställningsdag.)

Omställningsprocessen

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa både arbetsgivare och arbetstagare i omställningssituationer. Bahusia erbjuder en arbetsmetodik som bygger på individuell rådgivning för medarbetare som blivit uppsagda från sina arbeten.

Vi kallar vår arbetsmetodik för Omställningsprocessen och den är inriktad på den enskilde individens unika behov och personliga förutsättningar.

PERSONLIGA SAMTAL

INVENTERA

 • Bakgrund
 • Kompetens
 • Intressen och förutsättningar
 • Kartläggning av
  ingående faktorer,
  livssituation mm.
INFORMATION

MÅLFORMULERING

 • Upprätta handlingsplan
 • Yrkesval
 • Kompetenskrav
 • Företagsinventering
 • Utbildningsvägledning
 • Eget företagande
RÅDGIVNING

AKTIVITETSPLAN

 • Upprätta CV
 • Nätverk
 • Träning i personlig
  marknadsföring,
  anställningsintervjuer etc.
STÖD

SUPPORT

 • Samtal med råd och stöd
 • Hjälp med specifika ansökningar
 • Jobbtips/Matchning
 • Företagskontakt
FEEDBACK

UTVÄRDERING

 • Utvärdering av
  genomfört omställnings-program

Våra uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare är Trygghetsfonden (TSL), Trygghetsstiftelsen TSN, CIKO, Trollhättans Stad, Arbetsförmedlingen och privata företag.

Trygghetsfonden TSL är omställningsorganisationen för yrkesarbetare inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Deras stöd omfattar 2 miljoner människor i 80 000 företag. Trygghetsfonden TSL hjälper den som blir uppsagd eller har avslutat en tidsbegränsad anställning till nytt arbete. För arbetsgivare och fack stöttar och underlättar de arbetet under hela omställningsprocessen. Trygghetsfonden TSL erbjuder även den med anställning en möjlighet att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden, genom karriär- och studievägledning och ekonomiskt stöd under utbildning.

Läs mer på TSL.se

Anlita oss för omställning Uddevalla & Göteborg

Kontakta oss på Bahusia så får du och den anställde professionell hjälp av ett auktoriserat företag för omställning Uddevalla – Göteborg.

 
Snabbanslutning