Utveckling

Omställning och karriärväxling

När ett företag får ändrade förutsättningar som påverkar lönsamheten negativt så kan vi bidra med tjänster som gör omställningsarbetet framgångsrikt, både för företaget och medarbetare. Att bli av med jobbet kan drabba individen hårt. Med snabb tillgång till professionellt stöd och en tydlig plan för att hitta ny sysselsättning ökar möjligheterna för att kunna vända en negativ situation till någonting positivt.

Våra uppdragsgivare

Våra uppdragsgivare är Trygghetsfonden (TSL) och privata företag.

Trygghetsfonden TSL är bildad av Svenskt Näringsliv och LO. Omställningsprogram finansierade av TSL syftar till att hjälpa den uppsagda individen till att snarast finna en ny anställning eller starta egen verksamhet. För ytterligare information om TSL och omställningsstödet, villkor och ansökan, ansökningshandlingar och blanketter, se www.tsl.se