• Om Bahusia

Policy för behandling av personuppgifter

Bahusia Personalförmedling AB (556671-1452) använder de personuppgifter och den information du frivilligt lämnar vid registrering och vidare kontakt med oss som hjälpmedel i våra rekryteringsprocesser. Personuppgifter kan vid rekryteringsprocesser komma att delas med kunder till Bahusia Personalförmedling AB för att vi ska kunna behandla din ansökan. Personuppgifter kan även komma att delas med andra parter om det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process.

Personuppgifter som behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress, adress, födelsedata samt uppgifter som enskilt eller tillsammans kan utgöra en personuppgift.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för att administrera rekryteringsärenden, samt marknadsföring av våra erbjudanden till dig som kandidat. Personuppgifter sparas i upp till 1 år efter genomgången rekryteringsprocess för att finnas tillgängliga vid senare rekryteringsprocesser där du kan vara intressant som kandidat.

Ditt samtycke enligt denna personuppgiftspolicy gäller tills du återkallar ditt samtycke eller avregistrerar ditt konto. När samtycket upphör att gälla anonymiseras personuppgifterna permanent utom om det följer av lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process då Bahusia Personalförmedling AB kan komma att lagra uppgifter längre än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med EUs allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och motsvarande svensk lagstiftning, samt de rekommendationer som ges av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om dessa regler.

Om du har klagomål kring vår hantering av personuppgifter ska du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering. Övriga frågor kring personuppgiftshanteringen på Bahusia Personalförmedling AB kan du skicka via e-post till info@bahusia.se.

Snabbanslutning